മലയാളം English

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സമ്മേളനം

കേരളാ ജൈവ കർഷക സമിതി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2018 ജൂൺ23 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണി മുതൽ നടന്നു. സമ്മേളനം ശ്രീ ശോഭീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്‍റ്  ശ്രീ ഉണ്ണിഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്ന ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ഷിബു കെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ജില്ലാ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടവതരണത്തിനു ശേഷം സംസ്ഥാന സമിതിയംഗം ശ്രീ ദിനേശൻ വി എ സംഘടനാ രേഖ അവതരിപ്പിച്ചു സംഘടന ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റി ഊന്നി പറഞ്ഞു.

തുടർന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചയായിരുന്നു. അംഗങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ടിനെയും സംഘടനാരേഖയെപ്പറ്റിയും ഭാവിപരിപാടികളെക്കുറിച്ചും ചർച്ചകൾ നടത്തി. ചർച്ചയിലുണ്ടായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രതിനിധികൾ വേദായിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.

പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ: പരമാവധി അംഗങ്ങളെ ചേർത്ത് താലൂക്ക് സമിതികളും പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റികളും രൂപീകരിക്കുക,  പ്രാദേശിക ചന്തകൾ സംഘടുപ്പിക്കുക, നാടൻ വിത്ത്സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി കർഷകരുടെ ഡയറക്ടറി തയ്യാറാക്കുകയും ഏതെങ്കിലും കൃഷിയിടത്തിൽ ഈ വിത്തുകളെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുക, നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം കൃത്യമായി നടപ്പാക്കി നെൽവയലുകളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പു വരുത്താൻ സർക്കാരിനോട് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുക, ഒരേ ഭൂമി ഒരേ ജീവൻ മാസിക പ്രചരിപ്പിക്കുക, പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടുക, ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുക.

തുടർന്ന് 21 അംഗ നിർവാഹക സമിതിയംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.

പുതിയ ഭാരവാഹികൾ

പി.ടി.ശിവദാസൻ
(പ്രസിഡണ്ട്)

ശാന്ത
(വൈ: പ്രസിഡണ്ട്)

ടി.കെ.ജയപ്രകാശ്
(സെക്രട്ടറി)

ഉഷ.ടി.പി.
(ജോ:സെക്രട്ടറി)

വിജയകുമാർ
(ജോ: സെക്രട്ടറി)

കൃഷ്ണ കുമാർ .സി.പി
(ട്രഷറർ)